Pajamų deklaravimas 2024: Ką svarbu žinoti?

Pajamų deklaravimas yra svarbus procesas, leidžiantis Lietuvos gyventojams oficialiai deklaruoti savo pajamas ir susimokėti reikiamus mokesčius arba susigrąžinti permokas. Šiais metais tai galima atlikti nuo sausio mėnesio, tačiau vis dėlto patariama tai daryti nuo kovo mėnesio, kuomet tretieji šaltiniai jau būna pateikę duomenis apie gautas pajams. Deklaruoti pajamas reikia iki gegužės 2 d. 

Kam privalomas mokesčių deklaravimas? 

Mokesčių deklaravimas privalomas Lietuvos gyventojams, kurie:

 • Yra gavę  su darbo santykiais susijusių pajamų.
 • Privalantys deklaruoti turtą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymą.
 • Yra vykdę individualią veiklą pagal pažymą ar turėję verslo liudijimus.
 • Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą ar gavę kitokių pajamų (žr. VMI).
 • Pageidaujantys susigrąžinti pajamų mokestį.

Visi kiti atvejai, kuomet yra būtinas mokesčių deklaravimas, yra išsamiai aprašyti VMI svetainėje.

Kaip deklaruoti pajamas?

Pajamų deklaravimas gali būti atliktas naudojantis elektroninės deklaravimo sistemos paslaugomis, kurios prieinamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainę. Tai patogus ir efektyvus būdas deklaruoti savo pajamas, nes leidžia tai padaryti elektroniniu būdu ir iš bet kurios Jums patogios vietos. Kilus neaiškumams, galima kreiptis bendruoju VMI telefono numeriu 1882. Be to, jei turite savo įmonę, galite pasinaudoti mūsų įmonės paslaugomis, padedančiomis klientams tvarkytis su pajamų deklaravimu sklandžiai, efektyviai ir be streso. 

GPM deklaracija ir lengvatos

Svarbu žinoti, kad pasinaudojus tam tikromis lengvatomis, galima atgauti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tai gali būti aktualu tiems, kurie:

 • atlieka įmokas į pensijų fondą (trečios pakopos);
 • skiria dalį savo pajamų paramai;
 • moka gyvybės draudimo įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis;
 • moka įmokas už studijas ar profesinį mokymą;
 • moka palūkanas už kreditą (tam tikrais atvejais) ir kt.

Visą svarbią ir Jums aktualią informaciją galite rasti VMI, svarbu atidžiai ją analizuoti, kad galėtumėte pasinaudoti visomis teikiamomis lengvatomis. Taip pat galite šį darbą patikėti savo srities specialistams – buhalteriams, kurie papasakos apie deklaracijos ypatumus, padės ją pateikti be klaidų ir laiku. 

Kada atgausiu GPM permoką?

Iki liepos 31 d. žmonės turėtų jau gauti permokas, jeigu šios buvo paskaičiuotos. Jeigu jų negavo, turėtų patikrinti, ar deklaracijos nereikia tikslinti. Permokos grąžinamos atsitiktine tvarka, todėl konkrečios dienos žinoti neįmanoma.  

GPM dalies skyrimas paramai

Galima skirti GPM dalį paramai. Svarbu žinoti, kam galima skirti paramą. Be to, reikėtų pabrėžti, kad paramą galima keisti arba skirti kitiems asmenims, turintiems paramos gavėjo statusą. Trumpai:

 • iki 1,2 procentų — paramos gavėjams, laikomiems tokiais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
 • iki 0,6 procento — politinėms organizacijoms (yra papildomų sąlygų);
 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) jų susivienijimams, įregistruotiems paramos gavėjais.

Pajamų deklaravimas yra svarbus veiksmas. Šis straipsnis suteikė jums pagrindinę informaciją apie pajamų deklaravimą 2024 metais, įskaitant pradžios datą, kaip tai padaryti, galimas lengvatas ir GPM grąžinimo laikotarpį. Jei turite kokių nors klausimų ar reikia papildomos informacijos, nesidrovėkite susisiekti su mumis. Mes mielai padėsime jums tvarkytis su pajamų deklaravimu ir kitais mokesčių klausimais.

Mūsų verslas ne tik teikia kokybiškas paslaugas, bet ir individualiai nagrinėja kiekvieno kliento poreikius ir situaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų teikiamas paslaugas, kviečiame užsukti į mūsų el. svetainę ir susipažinti. Palikite buhalterinius galvosūkius ir finansinius klausimus mums.